Arachnea Marktonderzoek
Arachnea Marktonderzoek | Woudenbergseweg 50 | 3953 MH Maarsbergen | 06 168 447 94info@arachnea.nl

Afhankelijk van uw onderzoeksbehoefte zetten wij de meest geschikte methode in; kwantitatief, kwalitatief of een combinatie hiervan. Door middel van kwantitatief onderzoek kan een groot aantal respondenten worden ondervraagd met een cijfermatig resultaat. Als meer diepgaande informatie nodig is over wensen, ervaringen of meningen, is kwalitatief onderzoek noodzakelijk.

De online enquête, snel en betaalbaar, is veruit de meest gebruikte methode om onderzoek te doen. Wij hebben veel ervaring in het opstellen van gedegen vragenlijsten, het trekken van de juiste steekproef, vakkundige uitvoering van het veldwerk en het inzichtelijk weergeven van resultaten. Ook voor de techniek, zoals onderzoek via een pop-up of banner op internet of digitale verloting van vergoedingen kunt u bij ons terecht. Als de situatie dat vereist, dan voeren wij ook de meer traditionele wijze van enquêteren uit, schriftelijk of telefonisch.

Diepte-interviews geven inzicht in de achtergronden en motivaties van uw doelgroep; het gevoel achter de cijfers. Op die manier kan het gedrag van uw bestaande en potentiële klanten verklaard worden, bijvoorbeeld over het gebruik van een product of het effect van communicatieconcepten zoals een televisiespot, direct mailing of advertentie. Interviews vinden plaats op een speciaal daarvoor ingerichte locatie waar u mee kunt kijken via een one-way mirror of een gesloten televisiecircuit. Wij zorgen voor deskundige gespreksleiding en verslaglegging.

Bij focusgroepen of groepsdiscussies achterhalen we de achtergronden en motivaties van uw doelgroep en maken we gebruik van de interactie tussen de deelnemers. Vooral bij conceptontwikkeling en beleidskeuzes is deze vorm van onderzoek uitermate geschikt. Wij nodigen u van harte uit om mee te kijken via een one-way mirror of gesloten televisiecircuit; u hoort direct de mening van uw klant en het te verwachten resultaat van uw keuzes. Overigens is een rondetafelgesprek, waarbij u zelf met de klant aan tafel zit, bij bepaalde onderwerpen ook mogelijk. Wij leiden het gesprek in goede banen en vatten het samen in een advies, geïllustreerd met citaten.

Een online klantenpanel is een waardevol instrument om de mening van uw klanten continu te monitoren. Een afvaardiging van uw klantengroep denkt mee met uw organisatie door op regelmatige basis deel te nemen aan een enquête of te reageren op uitnodigingen voor diepte-interviews of focusgroepen. Daarvoor richten wij een website in en beheren het panel zodat het een actieve groep en goede afspiegeling blijft van uw klanten.

Met een managementdashboard kunt u snel beoordelen of uw organisatie nog op koers ligt. Het is een instrument dat bijzonder overzichtelijk en eenvoudig te bedienen is door het gebruik van (stoplicht)kleuren, grafieken en andere visualisaties. De gebruiker heeft in één oogopslag het overzicht waarin het mogelijk is om snel van de ene naar de andere periode te springen, te schakelen tussen afdelingen, productgroepen en klantgroepen of daarop in te zoomen.